Toestemming vermelding Ledenlijst

Wij willen graag de ledenlijst van onze vereniging op onze website publiceren zodat leden makkelijker met elkaar in contact kunnen komen om kennis en ervaring uit te wisselen. 

De ledenlijst staat op de ‘INLOGGEN-VOOR-LEDEN” pagina die alleen toegankelijk is onze voor leden met behulp van een speciale toegangscode. Niet-leden kunnen die gegevens dus niet inzien. Dat is allemaal in het kader van de privacy bescherming (AVG). 

Graag geven we u de keuze of, en zo ja op welke wijze u vermeld wordt. Om te voldoen aan de  AVG privacy wetgeving vragen wij u daarom hieronder nadrukkelijk te willen aangeven welke persoons en/of adresgegevens van u via onze ledenlijst bekend mogen worden gemaakt. Vanzelfsprekend worden uw vertrouwelijke bankgegevens niet vermeld en verder zullen uw gegevens ook niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Leden die dit formulier inzenden én toestemming voor publicatie verlenen, ontvangen zo spoedig mogelijk de speciale inlogcode voor de website per separate email. 

Stuur, ook als u niet geheel of gedeeltelijk vermeld wil worden op de ledenlijst, toch dit formulier in. 

Toestemming publicatie ledenlijst (AVG-privacy)

  • Beeldrechten

 

Verificatie (ter voorkoming van niet geautoriseerde verzending)