Lid worden van onze vereniging

WORDT LID VAN IJMOND EN OMSTREKEN

Om lid of donateur te worden van onze club kunt u zich inschrijven per internet. 
Uw gegevens zullen worden behandeld conform onze privacy verklaring AVG.

Meldt U aan via internet

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari – 31 december.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 22,50 per jaar tot wederopzegging.
Beeindiging van uw lidmaatschap: U dient dit vóór 1 december van het lopende kalenderjaar te melden aan onze penningmeester. 

 

Contributie
Als u lid wordt tijdens het lopende jaar dan gelden de volgende tarieven:

  • Na 1 april € 17,-
  • Na 1 juli € 11,50
  • Na 1 oktober € 6,-

U kunt  zich eenvoudig aanmelden via deze website en uw  inschrijfgeld overmaken op:
bankrekeningnummer NL39 RABO 0155 25 3964 tnv KSV IJmond en omstreken

Heeft u verdere vragen? Stuur een email aan onze penningmeester.

 

Als nieuw lid kunt u hier de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging downloaden.
Door u in te schrijven gaat u akkoord met de daarin opgenomen artikelen.

 

JA, ik wordt graag lid/donateur.

  • Dit inschrijf formulier is bedoeld voor nieuwe leden. Bij aanmelding betaalt u alleen uw eerste inschrijfgeld via IDEAL. Voor het volgende lidmaatschapsjaar ontvangt u per mail een verzoek tot betaling.
 

Automatische betaling

  • Betaling van lidmaatschapsgeld verloopt via automatische incasso. Deze doorlopende automatische incasso wordt jaarlijks voor 15 januari verricht uit naam van: KSV IJmond en Omstreken Adres penningmeester: Jacob van Lenneplaan 2 Postcode: 2012 PL Plaats: Haarlem Incassant ID: NL54ZZZ342237670000 Kenmerk machtiging: Contributie Y&O Reden betaling: Jaarlijkse contributie
 

Wij hebben tot slot nog deze vragen:

  • In het kader van de AVG privacy wetgeving vragen wij u nadrukkelijk te willen aangeven dat u er geen bezwaar tegen heeft als uw persoons/adresgegevens via onze ledenlijst bekend worden gemaakt. Deze gegevens zijn alleen voor leden toegankelijk en vanzelfsprekend worden uw vertrouwelijke bankgegevens niet vermeld. De ledenlijst is alleen via onze website met een toegangscode te openen. Deze ontvangt u na aanmelding en betaling. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 

Verificatie (ter voorkoming van niet geautoriseerde verzending)