Lid worden van onze vereniging

WORDT LID VAN IJMOND EN OMSTREKEN

Om lid te worden van onze club kunt u zich bij voorkeur aanmelden per internet. Uw gegevens zullen worden behandeld conform onze privacy verklaring AVG.

Meldt U aan via internet

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari – 31 december.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 22,50 per jaar tot wederopzegging.
Beeindiging van uw lidmaatschap dient u vóór 1 december van het lopende kalenderjaar te melden aan onze penningmeester. 

 

Contributie
Als u lid wordt tijdens het lopende jaar dan gelden de volgende tarieven:

  • Na 1 april € 17,-
  • Na 1 juli € 11,50
  • Na 1 oktober € 6,-

 

 

U kunt  zich eenvoudig aanmelden via deze website en uw  inschrijfgeld betalen via IDEAL.
Bij aanmelding betaalt u alleen uw eerste inschrijfgeld via IDEAL.
Voor het volgende lidmaatschapsjaar betaald u per automatische incasso.
Heeft u verdere vragen? Stuur een
email aan onze penningmeester.

 

Automatische betaling
Betaling van lidmaatschapsgeld verloopt via automatische incasso. Deze doorlopende automatische incasso wordt jaarlijks voor 15 januari verricht uit naam van: KSV IJmond en Omstreken Adres penningmeester: Jacob van Lenneplaan 2 Postcode: 2012 PL Plaats: Haarlem Incassant ID: NL54ZZZ342237670000 Kenmerk machtiging: Contributie Y&O Reden betaling: Jaarlijkse contributie Voor de verwerking van de automatische incasso hebben we uw bankrekening nodig. Vul eenmalig uw complete IBAN-bankrekening nummer hieronder in.
Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan KSV IJmond en Omstreken om jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KSV IJmond en Omstreken. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Wij hebben tot slot nog deze vragen:
Welk ras of soort zijn uw dieren? Bent liefhebber of fokker? Hoeveel jaar heeft u uw dieren?

In het kader van de AVG privacy wetgeving vragen wij u nadrukkelijk te willen aangeven dat u er geen bezwaar tegen heeft als uw persoons/adresgegevens via onze ledenlijst bekend worden gemaakt. Deze gegevens zijn alleen voor leden toegankelijk en vanzelfsprekend worden uw vertrouwelijke bankgegevens niet vermeld.

De ledenlijst is alleen via onze website met een toegangscode te openen. Deze ontvangt u na aanmelding en betaling. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

 

     Klik op de “Betaal met IDEAL” knop en u komt automatisch op de pagina om per bank te betalen.