Bestuur

Kleindiersportvereniging IJmond en Omstreken is opgericht op 1 maart 1961 (KvK 40594557) .
We hebben als doel het behartigen van de belangen van de kleindiersport als hobby en alles wat daar in de ruimste zin van het woord verband mee houdt.

Het bestuur van onze vereniging is het makkelijkste te bereiken via email. 

René Sinkeldam (voorzitter)
Heeft u een vraag aan onze voorzitter? Stuur hem een bericht

Cor Giesberts (secretaris & webmaster)
Wilt u iets weten van de secretaris? Klik hier

Linda de Ruijter (penningmeester)
Stuur de penningmeester een email

Leo van  Wetering (beheerder clubgebouw, hoender keurmeester)
Bestuurslid Klik hier

Ruud Docter (tentoonstellings organisatie)
Bestuurslid. Klik hier

Tom van Leeuwen (konijnen keurmeester)
Bestuurslid. Klik hier

In het kader van de Privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treft u op onze website vrijwel geen adressen of telefoonnumers aan. 

 

LEDENLIJST
Onze leden hebben toegang tot de ledenlijst van onze vereniging.Zij kunnen deze downloaden van het afgeschermde deel van deze website: inloggen voor leden.  Op deze ledenlijst worden alleen die gegevens vermeld waarvoor de leden, conform de AVG, toestemming hebben gegeven.