Bestuur

Onze vereniging heet officieel ” IJmond en Omstreken’ en is opgericht op xx maand yyyy. We hebben als doel het behartigen van de belangen van de kleindiersport en alles wat daar in de ruimste zin van het woord verband mee houdt.

Het bestuur van onze vereniging is het makkelijkste te bereiken via email. 

 

René Sinkeldam (voorzitter)
Heeft u een vraag aan onze voorzitter? Stuur hem een bericht

Leo van  Wetering (secretaris, hoender keurmeester)
Wilt u iets weten van de secretaris? Klik hier

Bart Landheer (penningmeester)
Stuur de penningmeester een email

 

Aad Molenkamp (beheerder clubgebouw)
Bestuurslid. Klik hier

Ruud Docter (tentoonstellings organisatie)
Bestuurslid. Klik hier

Tom van Leeuwen (konijnen keurmeester)
Bestuurslid. Klik hier

Cor Giesberts (voorgedragen als webmaster)
Bestuurslid. Klik hier

 

 

In het kader van de Privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treft u op onze website geen adressen of telefoonnumers aan. 

LEDENLIJST
Onze leden hebben toegang tot de ledenlijst van onze vereniging.Zij kunnen deze downloaden van het afgeschermde deel van deze website: inloggen voor leden.  Op deze ledenlijst worden alleen die gegevens vermeld waarvoor de leden, conform de AVG, toestemming hebben gegeven.