Contributie betalen

Tijdens de laatste Jaarvergadering heeft de nieuwe penningmeester gevraagd of de leden willen meehelpen om de inning van de jaarlijkse contributie eenvoudiger te maken.

Het machtigingsformulier ontvangt u van onze penningmeester.

Het bestuur vraagt of alle leden éénmalig een machtiging willen ondertekenen om betaling jaarlijks via automatische incasso te laten verlopen. Opzeggen of beeindigen van automatische incasso kan eenvoudig en gaat bij opzegging lidmaatschap vanzelf. 

Mocht u problemen hebben met het invullen van dit formulier,
dan kunt u altijd even bellen met de penningmeester: 06-10 71 96 30.