ALV22 zondag 20 maart

Het wordt tijd om elkaar weer te ontmoeten. Daarom houden we op zondagmiddag 20 maart van 15:00 – 17:30 uur een leuke en informatieve middag waarbij we, naast verdere kennismaking, ook het nuttige en aangename combineren.

Let op: de eerder aangekondigde ALV op 8 maart vervalt dus.

KORTE ALV MET HAMERSTUKKEN
We houden op die middag onze Algemene Leden Vergadering (ALV22) in ons clubgebouw in IJmuiden, waar we u graag voor uitnodigen. We zijn van plan om met uw instemming en hulp, het officiële deel kort te houden. 

U kunt daar zelf aan meewerken door de documenten waarover u kunt stemmen alvast voor de vergadering door te lezen. Dan kunnen we die vergaderpunten op die middag snel als ‘hamerstukken’ afdoen. Des te eerder kunnen we gezellig bijpraten. Heeft u vragen of opmerkingen? Stel die dan per email vóór 18 maart aan het secretariaat.

WAT STAAT ER OP DE AGENDA?
Onder meer een aangepast Huishoudelijk Reglement. Dat is nodig omdat we na uitgebreid speurwerk de originele en officiële Statuten van onze vereniging uit 1986 boven water hebben kunnen halen. Er ontbreken nu een aantal afspraken die we in dit nieuwe Huishoudelijk Reglement moeten vastleggen. Het bestuur legt het u in deze vergadering ter goedkeuring voor. Een kopie van die originele Statuten 1986 en het voorgestelde nieuwe Huishoudelijk Reglement 2022 kunt u hieronder downloaden en lezen. We hebben geprobeerd het leesbaar te houden.Ook kregen we in de ALV van 2021 de vraag over publicatie van een nieuwe ledenlijst. De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) staat het ons niet toe om deze gegevens publiek te maken, ook niet met instemming van de leden. Het bestuur stelt daarom voor om de ledenlijst uitsluitend voor leden via een inlogcode op de website ter inzage beschikbaar te stellen. De lijst zal daar alleen te bekijken zijn en niet te kopiëren of te printen zijn.Door een goede voorbereiding kunnen we dan als ‘hamerstukken‘ behandelen: de notulen van de ALV van vorig jaar, het uitgebreide verslag financiën 2021, de begroting 2022 en de kascommisie. Ook is er de benoeming van twee nieuwe bestuursleden; Jacqueline Bremmers als secretaris en keurmeester Tom van Leeuwen als bestuurslid. Leo van Wetering blijft bestuurslid maar wordt verantwoordelijk voor het beheer van ons clubgebouw en dierverblijven.

GEEN BOEKJE DIT JAAR
Om kosten en het milieu te sparen maken we dit jaar geen boekjes voor deze bijeenkomst. U kunt via onderstaande links alle stukken zelf bekijken of downloaden (en printen als u dat nodig vindt):
Uitnodiging ALV 20 maart 2022 en agenda
Huishoudelijk Reglement 2022 
Notulen ALV 13 juli 2021
Financieel jaarverslag 2021
Begroting 2022
Officiële statuten KSV IJmond en Omstreken 1986

VANAF 4 MAART: OOK STEMMEN VIA INTERNET
Het kan zijn dat u andere afspraken en verplichtingen hebt op zondagmiddag 20 maart. Het zou jammer zijn als we uw stem of mening dan niet kunnen meetellen. Daarom ontvangt u op 4 maart een link naar het stembiljet dat u via onze site kunt invullen en versturen. 

BRENG IETS LEKKERS MEE!
We gaan er een leuke middag van maken. Natuurlijk serveren we na afloop een mooi glaasje wijn, een fris biertje en lekkere hapjes. Om deze middag extra feestelijk te maken kunt u ook zelf iets lekkers meebrengen dat we met elkaar kunnen delen. Dat was een reuze succes op de bijeenkomst van 19 september van vorig jaar. Dus kunt u goed een hartige taart maken, een fijne aardappelsalade of goed cakes bakken? Geef in een berichtje aan Leo of Jacqueline door wat u wilt meebrengen.

We hopen u allemaal snel weer te begroeten,

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,
Leo van Wetering (secretaris)