Contributie betalen 2022

Tijdens de laatste Jaarvergadering heeft de nieuwe penningmeester gevraagd of de leden willen meehelpen om de inning van de jaarlijkse contributie eenvoudiger te maken.

Het bestuur vraagt of alle leden éénmalig een machtiging willen ondertekenen om betaling jaarlijks via automatische incasso te laten verlopen. Opzeggen of beeindigen van automaitsche incasso kan eenvoudig en gaat bij opzegging lidmaatschap vanzelf. 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

DOORLOPENDE MACHTIGING

Naam incassant : Kleindiersportvereniging IJmond en Omstreken
Adres incassant : Jacob van Lenneplaan 2
Postcode incassant : 2012PL
Woonplaats incassant : Haarlem
Land incassant* : Nederland
Incassant ID : NL42ZZZ405945570000
Kenmerk machtiging : Jaarlijkse Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KSV IJmond en Omstreken om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Jaarlijkse Contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KSV IJmond en Omstreken. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Signature is required.
Ik heb dit formulier ondertekend en ben akkoord met automatische incasso

Klik op ‘verzenden’ en verstuur het formulier.

 

Mocht u problemen hebben met het verzenden van dit formulier,
dan kunt u altijd even bellen met de penningmeester: 06-10 71 96 30.

 

Alternatief kunt u ook altijd nog  het formulier dat in de mail staat downladen en opsturen.