Contributie betalen 2022

Tijdens de laatste Jaarvergadering heeft de nieuwe penningmeester gevraagd of de leden willen meehelpen om de inning van de jaarlijkse contributie eenvoudiger te maken.

Het bestuur vraagt of alle leden éénmalig een machtiging willen ondertekenen om betaling jaarlijks via automatische incasso te laten verlopen. Opzeggen of beeindigen van automaitsche incasso kan eenvoudig en gaat bij opzegging lidmaatschap vanzelf. 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

 

Controle

  • Submit

 

Mocht u problemen hebben met het verzenden van dit formulier,
dan kunt u altijd even bellen met de penningmeester: 06-10 71 96 30.

 

Alternatief kunt u ook altijd nog  het formulier dat in de mail staat downladen en opsturen.