Verslag ALV 13 juli 2021

Op dinsdag 13 juli hebbben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in ons clubgebouw. Ons bestuur heeft ons bijgepraat over de ontwikkelingen over 2019 en 2020. In aanwezigheid van een groot aantal belangstellende leden werden de jaarstukken goedgekeurd. Voor een eerste kennismaking waren flink wat ‘nieuwe’ leden aanwezig die voorheen lid waren van SV Zuid-Kennemerland.

Na een korte pauze waarin door de club een drankje werd aangeboden werden Cor Giesberts (website) en Bart Landheer (penningmeester) benoemd tot nieuwe bestuursleden. Verder werd aandacht besteed aan het opstellen van een nieuw activiteiten programma voor de clubavonden. We gaan hiervoor een korte vragenlijst maken zodat al onze leden hierover hun gedachten kunnen weergeven. Naast aandacht voor het enten van hoenders op 24 juli en 21 augustus zal zullen onze konijnenhouders op 6 of 7 augustus hun dieren in het clubgebouw kunnen laten enten. Ad Molenkamp zal hen daarover bellen.

Het vraagprogramma voor de Jongdierendag op 4 september ontvangt u binnenkort en u kunt vanaf begin augustus inschrijven. Voor alle activiteiten geldt dat deze alleen plaatsvinden als het verantwoord is. Tot slot zal de IJmondshow op 19-20 november tevens onze clubshow zijn waarbij konijnen, cavia’s, hoenders en eventueel duiven gekeurd kunnen worden. Onze club zal voor alle ingeschreven dieren voor een erkende keurmeester zorgen.