Najaarsvergadering via ZOOM

Op maandag 14 september hebben we voor het eerst met leden en bestuur vergaderd via Zoom. Bekijk hieronder de vergadering als u daar niet bij aanwezig kon zijn.

Belangrijkste punten uit het nieuws:
In 2021 starten we, samen met de leden van  IJmuiden, met gemeenschappelijke clubavonden in het Clubgebouw van IJmond. Meer details volgen daarover later dit jaar. Onze samenkomsten in Haarlem Noord komen daarmee te vervallen.

Op 6 oktober zal in IJmuiden de eierkeuring plaatsvinden. Zie daarvoor ook de eerder verzonden informatie per e-mail.

Video afspelen