Bericht van KLN

Vandaag ontvingen we de volgende brief van de secretaris van het hoofdbestuur van KLN, Erna Sanders, met het verzoek hier kennis van te nemen  Coronavirus en onze hobby: Ook voor […]

Kienen nieuwe datum

Door het Corona virus vinden we het niet verstandig om onze jaarlijkse kienavond te handhaven op 4 april. Deze wordt verplaatst naar zaterdag 26 september. Onze jubileum ALV staat nog […]