Bestuurstaken van onze club

Het bestuur heeft de afgelopen maanden een overzicht gemaakt van taken en verantwoordelijkheden van onze club. Dat bestand kunt u bekijken en downloaden op het beveiligde deel van onze website. Het overzicht is een concept en zal in onderling overleg in het bestuur worden besproken, verdeeld en vastgelegd.

Tijdens de najaarvergadering van 30 september heeft Willem Smit verteld dat hij, mede door de gezondheidssituatie van zijn echtgenote, de voorzittters hamer tijdens de voorjaarsvergadering in april 2020 wil overdragen aan een andere voorzitter.

We komen dan ook graag met leden in contact die graag (nog) iets meer voor de club zouden willen doen.
Heeft u daar tijd en interesse in? Neem dan contact op met onze secretaris.